FELIX MARTIN Schauspieler & Sänger
FELIX MARTINSchauspieler & Sänger

Solo-Shows von und mit Felix Martin

Konzerte/Gala

Felix Martin in Concert (Foto: Peter Wieler)

Solo-Konzerte von und mit Felix Martin.

Elvis

Felix Martin als Elvis (Foto: D. Hetzel)

Felix Martin als der King of Rock N Roll.

Jonny Kiss

Felix Martin als Jonny Kiss (Foto: D. Hetzel)

Felix Martin als Jonny Kiss mit seiner Schlagershow.